Wednesday, 16 May 2018

Mayamang Ama Pinalayas ang Anak na Babae Matapos itong Hindi Sumangayon sa Kanyang Kagustohan, Makalipas ang Ilang Taon Nakita ng Anak ang Kanyang Ama sa Harap ng Kanilang Bahay na Namamalimos

Noong unang panahon, sa ilalim ng pamamayagpag ng Qung Dynasty noong 1647 hanggang 1683 na siglo, may isang tanyag na lalaki na nagngangalang Jin Shan ang namuhay sa baryo ng Xia Chuan sa probinsya ng Yunnan.


Marangya ang naging pamilya ni Jin Shan at naibibigay nito ang mga luho ng kanyang siyam na anak na lalaki pati at ng kanyang nagiisang anak na babae. Ngunit, naging arogante at mapagmataas Jin Shan sa kanyang kapwa dahil sa kanyang kayamanan.


Isang araw, natanong ni Jin Shan ang kanyang mga anak at sinabing: “Mga anak, sino ang nagbigay sa inyo ng lahat ng karangyaang ito?”

for illustration purpose only

Lahat ng kanyang anak na lalaki ay sumang-ayon na ang kanilang ama ang nagbigay sa kanila ng magandang estado sa buhay. Ngunit, ang kanyang anak na babae na si Xiao Mei ay hindi sumang-ayon sa kanyang mga kapatid. Sinabi niya na kaya niyang buhayin ang sarili ng hindi umaasa sa kanyang ama at nabubuhay siya dahil sa sarili nitong sikap.

Nagulat ang ama ni Xiao Mei dahil sa kanyang mga binitawang salita. Galit na galit itong pinaalis ang kanyang anak at sinabing hindi na siya maaaring bumalik pa sa kanila. Malubhang nasaktan si Xiao Mei sa pagpapalayas ng kanyang ama. Hindi niya alam kung saan siya tutungo kaya luhaan siyang umalis sa baryo ng kanyang ama.

Dinala niya ang kanyang kabayo paalis sa kanila. Hinayaan niya itong tumakbo at hindi niya na pinangunahan ang direksyon kung saan ito patungo. Hindi nagtagal, nakarating siya sa isang bakuran ng isang mumunting bahay. Nakatira sa bahay na iyon ang isang lalaki at ang kanyang ina na parehomg nagtatrabaho bilang isang magsasaka.

for illustration purpose only


Nagdesisyon si Xiao Mei na humingi ng permiso na tumira sa kanilang bahay dahil wala na siyang alam na lugar na pwede niyang tirahan. Nag-ipon siya ng lakas ng loob para kausapin ang mag-ina at sinabi ang lahat ng detalye kung bakit siya pinaalis sa kanila.Naawa ang mag-ina kay Xiao Mei at pumayag sa ideya ng pagtira nito sa kanilang maliit na bahay kahit gaano pa ito katagal. Hindi nila kayang indain ang awa sa babaeng iyon dahil alam nila na mahihirapan siyang makahanap ng lugar na matitirahan.

Lumipas ang mga araw, Pinakasalan ni Xiao Mei ang anak na lalaking si Li Ming.
Nagtrabaho ng maigi ang dalawa para mamuhay ng mapayapa. Isang taon ang nakalipas, nagkaroon sila ng anak na lalaki.

Makaraan ang ilang dekada, isang matandang lalaki ang nagpakita sa kanilang bahay na nanglilimos ng pera. Ang anak lamang ni Xiao Mei ang naiwan ng mga oras na iyon sa kanilang bahay.

Dahil sa pang-uusisa ng anak ni Xiao Mei, natanong niya ang matandang lalaki kung bakit siya naging isang pulubi. Tinanong din ng bata kung may mga anak ba itong maaaring mag-alaga sa kanya.

Sinagot siya ng matanda na: “Mayroon akong siyam na anak na lalaki at isang anak na babae. Lahat ng anak kong lalaki ay sobrang tamad para magtrabaho pati na rin ang kanilang mga asawa. Ang nais lang nilang gawin ay gastusin lahat ng pera at pagmamay-ari ko. Nang maubos lahat ng ito, iniwan din nila ako ng mag-isa.”


[I have nine sons and one daughter but all of my sons and daughters-in-law are too lazy to work, and they only like to spend all of my money. When I have nothing left, they abandoned me alone.

for illustration purpose only


Isinaad din niya na: “Mayroon akong anak na babae ngunit pinalayas ko ito sa aking pamamahay dahil sa kasakiman ko noong mga panahong iyon. Wala akong kaalam-alam kung nasaan na siya ngayon at pinagsisisihan ko ang mga nagawa ko sa kanya.”


[I have a daughter, but I was so cruel back then because I have forced her out of my house and now I have no clue of where she is. I feel regretful about what I have done,” added the beggar.]

Nang makauwi na si Xiao Mei at ang kanyang asawang si Li Ming, nakita niya ang matandang lalaki na kausap ang kanyang anak. Nagulat ito nang makilala niya ang lalaking ito. Iyon pala ang kanyang ama na pinagmalupitan siya noong mga panahong mayaman pa ito. Hindi napigilan ni Xiao Mei na umiyak habang tinititigan ang kanyang ama.

Nahiya si Jin Shan sa mga pangyayari at napansin na ang kanyang bahay na tinutuluyan ay pagmamay-ari ng kanyang anak. Dahil dito, nagmadali siyang umalis ng bahay ngunit pinigilan siya ni Li Ming at ng kanyang ina.


Nagsama ang magpamilya ng masaya at kumpleto simula ng mga oras na iyon. Bagama’t nabuo na silang muli, nagkasakit si Jin Shan. Hindi nagtagal ay pumanaw siya dahil sa kanyang karamdaman.

for illustration purpose only


Ang makabagdamdamin na istoryang ito ay hango mula sa storya ng siyam na rebelyosong anak na hindi pumunta sa lamay ng kanilang ama. Si Xiao Mei lamang ang natatanging anak na naging matiyaga sa kanyang ama hanggang sa huling hininga nito.


Ang istoryang ito ay nagbibigay ng aral tungkol sa karangyaang hindi matatawaran ng anomang yaman sa mundo. Mas importante pa rin ang pagmamahal ng pamilya kesa sa mga yaman na hindi naman nagtatagal at madaling maubos.

Anong masasabi niyo sa istoryang ito? Ibahagi ang inyong reaksyon sa artikulo na ito.

source: goodtimes
SPONSORED LINKS

Whatsapp Button works on Mobile Device only