Thursday, 26 April 2018

Ang Kwento sa Likod ng Rebelasyon na Hindi Daw si Eba ang Kauna-unahang Babae sa Mundo Kundi si Lilith

Simula pagkabata ay madalas naikukuwento kung sino ang unang tao sa mundo na si Eba at Adan, at kung papaano sila nagkasala sa hardin ng Eden na inihambing sa isang paraiso.


Hindi maikakaila ang kwentong ito dahil ito ay nasa bibliya rin na siyang basehan ng mga kristyano. Kahit sa mga eskwelahan, sila ang itinuturo na ninuno natin at patuloy na pinaniniwalaan ngayon. Subalit, papaano kung hindi pala si Eba ang unang babae sa mundo?


May mga naniniwala na ang kwento ni Eba at Adan ay pawang kasinungalingan o kulang sa impormasyon. Itinuro sa atin na unang ginawa ng Diyos si Adan at mula sa kanyang tadyang ay gumawa ang Diyos na babae na si Eba upang kanyang makasama sa hardin ng Eden.


Ngunit sa paraisong ito, nalabag ni Eba at Adan ang tanging ipinagbabawal ng Diyos - ang pagkain ng mansanas sa isang puno sa hardin.

Ngunit ayon sa mga Judio, ang unang babae na ginawa ng Diyos ay si Lilith. Ayon sa kanila, si Lilith ay hinubog ng Diyos na kapantay at kapareha ni Adan at hindi nagmula sa tadyang nito. Pareho din silang nanirahan sa hardin ng Eden at namuhay doon nang magkasama, ngunit hindi naging maayos ang pagsasama nila.


Dahil sa may sariling silang pagiisip, nagsimulang kwestyunin ni Lilith kung bakit kinakailangan niyang magpasakop kay Adan. Ayon sa mga Judio, binanggit ni Lilith na: "Why should I lie beneath you when I am your equal, since both of us were created from dust?"


Sa paniniwala ng mga Judio, si Lilith ay inihambing bilang isang malibog na babae at mapanghimagsik. Dahil sa hindi matanggap ni Lilith na kinakailangan niyang magpasakop kay Adan kung sila naman ay nilalang nang magkapantay o equal, napagpasyahan ni Lilith na umalis sa hardin ng Eden at pumunta sa Red Sea.


Doon ay nabuhay si Lilith kasama ang kanyang mga anak na ang Ama ay pawang mga demonyo. Walang nakakaalam kung masaya si Lilith sa kalagayan niya ngunit nang nagutos ang Diyos na sunduin sya ng mga Anghel, nagpumiglas si Lilith at hindi sumama sa mga Anghel ng Diyos pabalik sa hardin ng Eden.

Dahil sa kanyang pagsuway, pinarusahan siya ng Diyos sa pamamagitan ng pagkitil sa kanyang mga anak sa bawat araw na nagdaan na hindi siya bumabalik sa paraiso.

Ikinagalit ng matindi ni Lilith ito na siyang naging dahilan ng pagiging demonyo ni Lilith. Dahil diyan ay patuloy siyang naghahasik ng kasamaan upang maipaghiganti ang kanyang mga anak.

Tunay na nakakagulat ang rebelasyong ito, ngunit iyon ay batay pa rin sa iyong paniniwala. Panoorin ang bidyo na nagbibigay eksplenasyon at kahulugan na nagpapatunay kay Lilith.

SPONSORED LINKS

Whatsapp Button works on Mobile Device only