Monday, 14 May 2018

Isang Lalaki Naka Kita ng Isang Gintong Barya Habang nag Memetal Detector na Nagmula pa sa Dark Ages (620-640 A.D.) na Nagkakahalaga ng 10,000 Pounds (₱709,657.52) sa Panahon Ngayon

Sa tulong ng mga makabagong teknolohiya, nagkakaroon tayo ng iba’t ibang paraan para makadiskubre ng mga importante at mamahaling bagay sa mundo.


Isa na dito ang metal detector na may kapasidad na makahanap ng mga metal na nakabaon sa ilalim ng lupa. Isa sa mga gumagamit ng ganitong bagay ay ang treasure hunter na si Chris Kutler.


Si Chris Kutler ay kilala na treasure hunter na nakadiskubre ng malaking kayamanan na nakabaon sa lupa.


Limang put apat na taong gulang na si Kutler at mahigit dalawang put limang taong na din siyang gumagamit ng metal detector. Ito ang dahilan kung bakit bihasa na siya sa paggamit nito at pagtunton ng mga kayamanan na nakabaon sa lupa.

Isang araw ay nakakuha siya ng gintong barya na hinihinalang ibinaon at itinago ng isang Anglo-Saxo na hari 1,500 taon na ang nakalipas. Ayon sa mga talaan sa lugar nila Chris, siya ay nakadiskubre ng lumang barya 18 taon na ang nakalipas at ang nahukay niya ay kasalukuyang nakadisplay sa British Museum.


Kamakailan lang ay nakadiskubre uli si Kutler ng gintong barya. Ang halaga ng barya na kanyang nakita sa Chelmsford, Essex ay halos 10,000 Pounds! (₱709,657.52).


Ayon sa kanya ang sarap sa pakiramdam ng mahanap niya ang mga gintong barya". Dagdag pa niya na, “It is kind of the Holy Grail of metal detectoring. It was incredible feeling to find the coins. When I found the first, I thought it was a wasp. I got a flash of yellow and threw it back but then I realized what it was.” [Parang Holy Grail ang pagme-metal detektor. Napakasarap sa pakiramdam nang Makita ko ang mga barya. Noong una, akala ko putakti. Ngunit may nakita akong dilaw at doon ko napagtanto kung ano talaga ito.]


“It was the best feeling in the world, especially after four days of hard work.” [Napakasarap sa pakiramdam, lalo na matapos ang apat na araw na pagta-tyaga.]

Ayon kay Kutler, may nabasa siyang artikulo na nagsasabi na may posibilidad na mayroon pang mga barya sa paligid ng lugar kung saan niya unang nakuha ang gintong barya, 18 na taon ang nakalipas. Dahil dito ay nagpabalik balik sa lugar si Kutler at sinuyod niya ng maigi ang lugar sa mga posibilidad na paglagyan ng gintong barya.


Ang mga barya na natagpuan ay nagmula pa sa Dark Ages, mga 620-640 A.D. at ito ay hinihinalang ginamit sa mga libing ng mga maharlika o Royal Burials. Ayon kay Kutler, “I started collected data about place names. I would locate the name of the place, and field names often indicate the archeological activity.” [Nagsimula akong magipon ng impormasyon tungkol sa mga lugar. Hahanapin ko ang lugar na madalas na nagsasabi ng archeological activity.]


“If you find one coin, there are probably many.”

[kung nakahanap ka ng isang barya, maaaring marami ang nakakalat]


Tinatawag na Tremissis ang mga baryang nakita ni Kutler at ito ay ginamit ng mga Merovingians mga 20 taon na ang nakalipas. Maaaring tumagal ng isang taon ang pagsusuri ng British Museum upang mapatunayan kung tunay nga ang mga barya.

Talagang nakakagulat ang mga kayamanang nahuhukay sa ilalim ng lupa. Wala mang bangko noon, ay nakagawa pa rin sila ng paraan upang makahanap ng lugar para makapagimbak ng pera.


source: metro
SPONSORED LINKS

Whatsapp Button works on Mobile Device only