Thursday, 17 May 2018

Isang Lalaki Pumunta sa Kanyang Job Interview na Puno ng Grasa ang Damit Matapos Tulongan ang Isang Nangangailangan para Ayosin ang kanyang Sasakyan

Marami ang naniniwala sa kasabihan na kapag may ginawa kang kabutihan para sa iba, masusuklian din ito ng mas higit pa.


Ayon pa sa isang sikat na personalidad sa larangan ng showbiz na si Conan O’ Brien, sinabi niya na:“Magtrabaho ka ng maigi. Maging mabait sa kapwa at masgagandang bagay ang babalik sa iyo.”

[“Work hard. Be kind and amazing things will happen.]

Ang mga salitang ito ang mismong pinaniwalaan ni Jimmy at ngayon ay sobra-sobra ang kagalakan at pasasalamat sa taong kanyang natulungan.

Naging desperado si Jimmy sa paghahanap ng trabaho noong mga panahong iyon. Kaya nang makarinig siya ng tawag mula sa kompanyang kanyang ninais pasukan, nagmadali siyang pumunta roon para sa pwestong maaari niyang makuha.


Dahil kinailangan niyang maging pormal para sa panayam ng kumpanya sa kanya, nagsuot siya ng maayos na damit at pares na itim na sapatos upang makakuha ng magandang impresyon mula sa kumpanya na kanyang papasukin.

Habang naghihintay ng masasakyan na bus, napansin ni Jimmy ang galit na galit na lalaking sinisipa ang gulong ng kanyang sasakyan. Nakita ni Jimmy na hindi alam ng lalaki kung paano ayusin ang sasakyang iyon.

Ang dating trabaho ni Jimmy ay isang mekaniko ng mga sasakyan. Matagal na panahon na ang nakalipas nang muli siyang humawak ng saksakyan para ayusin ito.

Ngunit dahil sa kanyang likas na pagiging mabait, pinili niyang tulungan ang lalaking iyon. Natuwa ang lalaki sa pinakitang kabutihan ni Jimmy.

for illustration purpose only

Napansin din niya na nakabihis ito ng pormal kaya natanong nito kung para saan ang kanyang kasuotan. Nasagot na lamang ni Jimmy na para ito sa isang interview.

Hindi naging madali para kay Jimmy na ayusin ang sasakyan kaya napatagal din ito sa kanyang ginawa.


Nang matapos siya sa kanyang pag-aayos ng sasakyan, napansin ni Jimmy na hindi na siya makakaabot pa ng eksakto sa oras ng kanyang panayam.

Pinilit ng lalaki na bayaran si Jimmy sa serbisyong nagawa at sa abalang dinulot nito ngunit tinaggihan ito ni Jimmy.

for illustration purpose only

Sinabi niya sa lalaking iyon na ninais niya lamang tumulong sa kanya. Dahil dito, inalok niya na lang si Jimmy ng libreng sakay papunta sa kanyang interview.

Hindi matanggihan ni Jimmy ang alok ng lalaki kaya nagmadali silang pumunta sa kumpanya. Nang makarating si Jimmy sa kumpanya, nakita niya ang napakahabang pila ng mga aplikante na naghihintay sa kanilang pakikipanayam.

Lahat ng nakapilang aplikante na naroon sa kumpanya ay malinis ang itsura nakabihis ng maayos. Napansin niya rin na halos lahat ng mga aplikante ay handang-handa kumpara kanya na marumi at maraming marka ng grasa sa mga kamay.

for illustration purpose only

Nakahinga ng maluwag si Jimmy dahil nalaman niya na hindi rin nakarating ang taong kakausap sa mga aplikante nang eksakto sa tinakdang oras.

Nang tawagin isa-isa ang mga aplikante at lumabas na masama ang loob, kinabahan si Jimmy dahil maaaring ganoon din ang kanyang sapitin.


Nang matawag na si Jimmy, nagulat siya sa kanyang nakita. Ang lalaking nakikipanayam sa mga aplikante ay walang iba kundi ang tinulungan niya noong umagang iyon. Nalaman ni Jimmy na isa palang general manager ng kumpanya ninanais niyang pasukan.

Sinabi ng lalaki na: “Patawad kung napaghintay kita ng matagal. Ngunit alam ko sa aking sarili na tama ang desisyon ko na tanggapin ka bilang parte ng aming kumpanya bago pa lamang ikaw pumasok sa aming opisina. Binabati kita dahil tanggap ka na!”

Ang storyang ito ay nagpapakita na lahat ng kabutihan na idinulot natin sa iba ay babalik din naman ng mas malaki o mas higit pa. Hindi natin masasabi na ang taong tinulungan natin noon ay maaaring tumulong sa atin kapag tayo naman ang nangailangan.

for illustration purpose only

Anong masasabi niyo sa kabutihang ginawa ni Jimmy? Ibahagi ang inyong reaksyon sa artikulo na ito.

source: goodtimes

SPONSORED LINKS

Whatsapp Button works on Mobile Device only