Saturday, 5 May 2018

Anak ng Katulong Naging Matagumpay sa Buhay Matapos ito Kuwentohan at Pangaralan ng Mayamang Negosyante na Amo ng Kanyang Nanay

Isang kasambahay ang nanilbihan para sa tanyag at mayamang negosyante. Araw-araw, kinakailangan niyang magtrabaho para sa kanyang amo simula umaga hanggang gabi.


Dahil dito, naiiwanan niya ang kanyang 4 na taong gulang na anak sa kanilang tirahan. Napansin ng negosyante ang hirap na dinaranas ng kanyang kasambahay kaya nagdesisyon itong bigyan siya ng sariling kwarto sa kanyang mansyon upang doon manirahan kasama ng kanyang anak.

Malumanay na tinanggihan ito ng kasambahay at sinabing: [Salamat po sa inyong alok ngunit hindi mo na kailangang gawin pa ang bagay na iyon. Natatakot ako na maging pabigat para sa iyo at inyong pamilya.]“Thank you sir but you do not have to do that. I am afraid I will be an inconvenience to you and your family.”

image source: Image: goodtimes.my

Hindi na nabanggit pa ng kasambahay ang rason kung bakit niya tinanggihan ang alok ng negosyante. Aniya, ayaw niyang lumaki ang kanyang anak na mababa ang tingin sa kanyang sarili dahil sa agwat ng estado ng kanilang buhay kumpara sa mga mayayamang pinagsisilbihan nila.

Hindi alam ng anak ng kasambahay na naninilbihan sa ibang tao ang kanyang ina kaya hindi ito tinanggap ang alok ng negosyante.


Isang araw, inimbitahan ng negosyante ang kanyang mga kaibigan para sa isang malaking pagtitipon at handaan. Inisip ng negosyante na gagabihin ang kanyang kasambahay.

Inimbitahan niya sa pagtitipon ang anak ng kasambahay ngunit tinanggihan ulit ang alok ng negosyante. Sinabi niya na dadalhin niya ang kanyang anak para makapagtrabaho siya ng maayos sa pagsisilbi sa mga panauhin.

image source: Image: goodtimes.my

Dinala ng kasambahay ang kanyang anak sa mansyon at namangha ito sa laki ng bahay. Naaliw ito sa napaka-elganteng mansyon ng negosyante ngunit sinabihan siya ng kanyang ina na manatili sa hindi gamit na banyo. Binigyan niya ito ng isang platong tsoriso para may makain.

Upang hindi siya mahirapan, nasabi na lamang ng kanyang ina na: [Dinala kita rito dahil masyado ka pang bata para makihalubilo sa mga matatanda. Wag’ kang mag-alala dahil hinayaan ka nila ritong maupo dahil isa ka sa mga spesyal na panauhin ng bahay. Heto ang mga tsorisong na maaari mong kainin mamaya para makabalik ako sa aking trabaho.]


“I brought you here because you are still young and the dinner is only for adults but don’t worry, they let you to sit here because you are a special guest. Here are sausage rolls and you can eat them later when I go to work.”

Habang hinihintay ang kanyang ina, masayang kumanta ang batang lalaki at kinain ang mga tsorisong binigay sa kanya ng kanyang ina.

for illustration only


Naalala ng negosyante ang anak ng kanyang kasambahay at tinanong kung nasaan na ang batang iyon. Sinabi ng kanyang kasambahay na maaaring naglalaro ito sa kanilang hardin.

Habang hinahanap ng negosyante ang bata, may narinig siyang boses mula sa banyo. Nagulat siya nang makita niya ang bata na nag-iisang kumakain sa loob. Tinanong niya ang batang lalaki kung bakit siya naroon.

Inihayag ng bata na: [Sinabi ng aking ina na isa itong spesyal na silid para sa akin. Ang may-ari ng bahay ang nagpahanda nito. Maaari ko bang malaman kung sino po kayo? Kinakain ko ang mga masasarap na tsorisong ibinigay sa akin ng aking ina bago siya pumunta sa kanyang trabaho. Hindi ko sila mauubos mag-isa, gusto niyo po ba nito? Maaari rin po kayong maupo kasama ko at tulungang ubusin ang mga pagkaing ito.]

“My mother said this room is a special room for me. The owner of this home prepared it for me. Who are you, sir? I am eating these sausage rolls that my mother gave to me before she went to work and they are so good but I can’t finish them all. Do you want some? Or you can sit here with me while I try to finish eating these rolls.”

Namangha ang negosyante sa sagot ng bata at napangiti na lamang ito. Sinamahan niya ang bata at ikwenento ang mga mahihirap na karanasan niya bilang bata.

Binahagian niya ito ng isang abiso sa buhay at sinabing: [Maging mabuti ka sa iyong ina. Mahalin mo siya parati at maging mabuting tao paglaki mo.]


“You have to be good to your mother, little man. Always love her and be a good person when you grow up.”

Nakita ng mga panauhin ang negosyante na nakaupo sa sahig ng banyo na nakikipag-awitan sa batang lalaki. Sinamahan nila ang bata at ang negosyante para ipadama na ito ay katanggap-tanggap na panauhin sa pagtitipon.

Dahil sa mabuting paggabay ng kanyang ina at mga magagandang abiso sa buhay ng negosyante, lumaki ang bata at naging matagumpay na negosyante na nagmamay-ari ng multi-milyong imperyo sa kanyang negosyo.

Hindi niya kinalimutan ang mga mahahalagang leksyon sa kanya ng negosyante noong kabataan niya. Nanatili siyang mabait, magalang, at mapagbigay sa kapwa kahit na siya ay mayaman at matagumpay sa buhay.

Tumutulong siya sa mahihirap ngunit hindi siya nagpapakilala sa mga taong natutulungan niya.

image source: Image: goodtimes.my

Nang tanungin siya ng kanyang empleyado kung bakit hindi niya ibinabahagi ang kanyang pangalan, sinabi niya na: [Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon. Noong 4 na taong gulang pa lamang ako, isinantabi ng isang sikat na negosyante at ng kanyang mayayamang kaibigan ang kanilang mataas na reputasyon para maprotektahan ang kamusmusan ko na nagmula sa isang mahirap na pamilya. Nagawa nila iyon para hindi ko maramdaman na mababa ako sa kanilang paningin.]

“I would never forget that years ago, a tycoon and his elite guests put aside their high status in order to protect a naive 4-year-old me who came from a poor family so that I would not feel different than them.”

Anong masasabi niyo sa storya na ito? Ibahagi ang inyong mga reaksyon sa artikulo na ito.

source: readersportal
SPONSORED LINKS

Whatsapp Button works on Mobile Device only