Friday, 8 June 2018

Isang Mayaman at Mahirap ang Binigyan ng Lupain na Puno ng Puwede Pagkunan ng Uling, Makalipas ang Isang Buwan ang Mayaman ay Nanatiling Mayaman Samantala ang Mahirap ay Nanatiling Mahirap.

Nabigyan ang pulubi at ang mayamang lalaki ng isang lupaing puno ng miminahing uling. Makalipas ang isang buwan, naging mas marangya ang buhay ng mayamang lalaki ngunit nanatiling mahirap ang pulubi. Alamin ang rason tungkol sa likod ng nakamamanghang kwentong ito.


May isang pulubi na lumapit sa isang monghe upang humingi ng tulong dahil pagod na siya sa kanyang nakasusuya at problemadong buhay. Inireklamo niya ang pagiging dukha habang umiiyak nang walang tigil.


Nang matapos siyang umiyak, tinanong niya ang monghe. Sinabi niya na: “Hindi patas ang mundo. Bakit nabubuuhay ang mga mayayaman sa ginhawa samantalang kaming mahihirap naman ay napakamiserable?”


Nang marinig ng monghe ang kanyang hinaing, kinausap niya ito ng mahinahon. Pangiti niya lamang na sinabi na: “Paano mo naman magagawang maging patas ang mundo para sa’yo?”

“Kung magiging pulubi rin mayaman na iyon katulad ko at kung magagawa rin niyang magtrabaho katulad ng trabaho ko at kapag nanatili silang mayaman pagkatapos ng lahat ng iyon, hindi na ako magrereklamo pang muli.”

Ipinagkaloob ng monghe ang kahilingan ng pulubi kaya naman binago niya ang marangyang buhay ng mayamang lalaki at ginawa niya itong mahirap katulad ng pulubing nagrereklamo tungkol dito.


Bawat isa sa kanila ay pinagkalooban ng isang lupain na maaring gawing minahan ng uling. Maaari nila itong ibenta para mayroon silang pagkakakitaan. Binigyan sila ng isang buwan na taning para makumpleto ang pagmina sa lupaing iyon.

Parehas na nagtrabaho ang dalawang lalaki para matapos ang kanilang napagkasunduang tungkulin. Naging madali lang para sa pulubi ang kanyang trabaho dahil sanay na siya sa mga mahihirap na gawain. Hindi siya nagkaroon ng problema sa pagmimina kaya naman naibigay niya ang lahat ng luho ng kanyang pamilya.

Samantala, ang dating mayaman na lalaki na hindi sanay sa mga gawaing pagmimina ay nahirapan sa kanyang tungkulin. Kinailangan niyang magtrabaho ng mahabang oras para makakuha ng kakarampot na uling.

Nang matapos ang magdamag na pagtatrabaho, isang kartilya lamang ng uling ang kanyang nahakot sa kanyang lupain. Binenta niya ito at bumili lamang ng tinapay para sa kanyang hapunan. Inipon niya lamang ang natirang pera mula sa naibenta niyang uling.


Kinabukasan, nagtrabahong muli ang pulubi sa kanyang minahan. Ngunit ang dating mayaman na lalaki ay naisipang pumunta sa isang palengke. Hindi nagtagal, bumalik siya sa kanyang minahan at nagdala siya ng dalawang pulubi para magtrabaho sa kanya. Pareho silang matangkad at malakas kaya naman nababagay sa kanila ang ganoong uri ng trabaho.

Hindi na kinailangan ng dating mayaman na lalaki na magtrabaho. Binibigyan niya na lamang sila ng direksyon sa kanilang trabaho.


Sa maikling panahon, nagawa niyang makapag-ipon ng maraming uling. Ibinenta niyang muli ito at ginamit ang kinitang pera para makapag-arkila pa ng mas maraming trabahador.

Simula noon ay mas lumaki pa ang kanyang kita kumpara sa pulubing nagtatrabaho lamang ng mag-isa.


Nakalipas na ang isang buwan ngunit hindi pa rin natatapos ng pulubing iyon ang kanyang tungkulin na ipinagkaloob ng monghe. Hindi rin siya nakapag-ipon ng pera dahil ginastos niya ito para mabili ang luho ng kanyang pamilya.

Sa kabila naman, nagawa ng dating mayaman na lalaki na palaguin pa ang kanyang kita sa pamamagitan ng pagpupuhunan sa ibang mga negosyo. Nagawa rin niyang paramihin pa ang mga manggagawa ng kanyang minahan kaya naman mas lumaki pa ang kanyang kita kumpara sa pulubi.


Sa huli, sumuko ang pulubi at hindi na siya nag-abala pang magreklamong muli.


Masasabing ang susi sa pagiging matagumpay ay nakabase sa kakayahan mong maging matalino at pagiging masikap. May mga bagay na hindi mo magagawa lamang ng mag-isa. Importante rin ang tulong na maaari mong makuha mula sa mga taong nakapaligid sa iyo at magiging matagumpay ka sa maikling panahon.

Anong masasabi ninyo sa artikulo na ito? Ibahagi ang inyong reaksyon tungkol dito.

source: goodtimes
SPONSORED LINKS

Whatsapp Button works on Mobile Device only